Wilujeng Enjing Giriawas

GIRIAWAS 28 Juli 2015 | Wilujeng Enjing Giriawas, sarangenge meletek marengan niat poe ieu seja Ibadah kasab, pamugia palawargi sadayana dipasihan rejeki anu seueur, kasehatan tur kasalametan Aamiin

Iklan