Lirik Sancang – Yayan Jatnika
Ngalalana pakidulan Garut
Ombak basisir ketir dina waktu eta
Sayang Helang kakarang Gajah
Los ka jojontor Sancang
**
Ceunah cek beja baheula aya nagara
Sancang Pakuan Pajajaran katelahna
Prabu Siliwangi nu jadi rajana
Sakti mandraguna
Reff
Bade di Islamkeun anjeuna alim
diudag putrana Prabu Kiansantang
Hilang di leuweung eta tileum di leuweung eta
sancang nu caneom geueuman
================================
CIMAHI | 26 Mei  2015 | Nalika jongjon payunen Laptop maksud mereskeun PR anu tos lami teu ka cagap, hawar-hawar aya anu ngarariring
Ceunah cek beja baheula aya nagara
Sancang Pakuan Pajajaran katelahna
Prabu Siliwangi nu jadi rajana
Sakti mandraguna
gura giri neangan sumber suara….. ari pek teh anu anu ngamen, make dudukuy teplek, dipangsi bari nyoren sarung, dibarengan ku kacapi, ngan hanjakal teu kaburu dijepret, kusabab sawatara kuring turun tangga eta anu ngamen tos teu aya.
panasaran ku eta syair, gura giru muka Youtube, sing horeng laguna kang Yayan Jatnika, beda lagu teh ieu mah…. asa aya hawa lain….
Cag
Advertisements