Nalika Nyawang Gunung Cikuray, wanci haneut moyan ti Area Perkebunan PTPN VIII Cisaruni

Kamera : Xiami Redmi Note

Pikeun kuring anu aya di wewengkon suku gunung Cikuray, moal bisa leupas tina ingetan kuring boga Gunung Anu Ngajegir, he he he padahal tonggongna CIkuray oan Tasik ,,, tapi bae lah, meh boga aku akueun …. yeuh urnag CIkajang mah boga Gunung, salianti boga Battu Tumpang teh he eh he..

Wanci Isuk-siuk sora manuk recet, halimun nyimbutan dipirig ku sora kacapi ngajetreng, matak nineung Nyawang Cikuray, hiji Wanci kuring kudu bisa Naek ka ieu gunung…… KUDU

Advertisements