Tong aya keucap riweuh jeung euweuh,
ihtiar mah kudu terus dikeureuyeuh.
Prung miang sing tandang,
jung teang sing beunang.
Keupeul rencana nu geus dirancang,
ulah ringrang, tong honcewang.
Ulah cangcaya, sing percaya,
janji Gusti moal sulaya pikeun jalma anu miharep ridho ti manteNa.

View on Path

Advertisements