Tulisan kang Jajang U Suparman di Facebookna

Waas… inget keur jaman dilembur bareto. Lamun saba’da sholat subuh teh sok terus ngadengekeun ceramah agama ti KH Zaenudin MZ atawa KH AF Gozali tina radio Antares atawa Terunajaya. Ti pawon kadenge indung keur pak pik pek popolah jang bawaeun bapa ka sawah atawa kebon. Sajeroning kitu teh ari bapa mah bari nyuruput cikopi hideung kasedepna bari sila tutug mayunan bubuy sampeu. Ari kuring mah kusabab budak keneh, nya cukup ku cai enteh amis anu gula na make gula kawung pangirim dulur ti Kawung Luwuk. Ari karesep kuring teh nyaeta lamun indung keur ngakeul sangu dina dulang kai, sok menta disesakeun sapiringeun mah sangu teh, terus ditambahkeun opak ketan meunang ngadeangkeun dina hawu anu ditiiran make awi anu dibeulah congona. Sangu jeung opak terus ditutug, diuyahan sapuratina. Leuwih ngeunah deui lamun aya tarasi asak anu diteundeun dina catang hawu, terus dibanjur make jalantah urut ngagoreng asin.
Aya keneh kitu dina jaman kiwari suasana sarupa kitu teh ? Ah ketang boa ari dilembur mah masih keneh ilahar

====================

Asa diajak nganjang kana waktu katukang… dimana kabiasaan urang lembur anu matak waas,

harita inget keneg… pasosore wanci bada ashar kuring sok nungguan pun Nini anu tos angantunkeun ngarih sangu meunang nyeupan dina seeng….. , sangeures meres popolah brak ngariung sakulawarga ngahanca pasakan Nini…. hadeuh… nikmaaaaaaat

 

Iraha bisa ngalaman deui nya…

 

Advertisements