RIP Why The Birds
Hampura sugan teh moal binasa, hampura, disakandangkeun jadi cukang lantaran anjeun jadi korban anu lian,

Nyampak anjeun dibintih dipacok… Ku narima we atuh dan anjeun mah… Tara ngalawan

View on Path

Iklan