RIP Why The Birds Hampura sugan teh moal binasa, hampura, disakandangkeun jadi cukang lantaran anjeun jadi korban anu lian, Nyampak anjeun dibintih dipacok… Ku narima we atuh…… Read more