Rek dipudalkeun lamun seug aya anu surti kana naon anu aya dina ieu pikir dangeut ayeuna.

Hirup dimimitian ku rencana…

View on Path

Iklan